despre noi servicii contact
INFORMATII - protectia datelor cu caracter personal

Bine ati venit pe web site-ul www.altmark.ro

GDPR (General Data Protection Regulation) adica Regulamentul General privind Protectia Datelor

Politica de confidentialitate Altmark International prin raportare la noile reglementari privind protectia datelor cu caracter personal, actualizare: 05 ianuarie 2020

1. Informatii generale

Confidentialitatea dateleor dv cu caracer personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale noastre, Altmark International, cu sediul in Bucuresti , str. Valea Ialomitei 2A, bl. 417D, in calitate de operator de date. Incepand cu 25 mai 2018, a fost pus in aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) cunoscut ca si GDPR (General Data Protection Regulation). Asta inseamna ca orice Operator/entitate care prelucreaza date cu caracter personal trebuie sa aplice aceste noi cerinte si sa ofere intr-un mod transparent informatii cu privire la modul in care sunt prelucrate datele.
Prin acest document va informam cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet, www.altmark.ro

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Daca sunteti client al www.altmark.ro, Altmark International srl va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal,cum ar fi nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare.
In cazul in care renuntati la comanda, adresa de email si toate celelalte date furnizate vor fi sterse din sistemul nostru.
Daca sunteti vizitator al www.altmark.ro, Altmark International srl va prelucra datele dv cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii www.altmark.ro , cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul formularului pentru intrebari.
2.2. Daca aplicati pentru un job in cadrul Altmark International srl in calitate de candidat, Altmark International va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in acest context, cum ar fi nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, experienta precum si orice alte date incluse in documentele pe care alegeti sa ni le furnizati.

3. Scopurile prelucrarii

3.1. Daca sunteti client al www.altmark.ro , Altmark International srl prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
-pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dv si Altmark International srl, respectiv pentru preluarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe www.altmark.ro, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
Altmark International nu va trimite catre dv mesaje nesolicitate, Altmark International nu incurajeaza SPAM-ul. Veti afla informatii legate de produse, preturi, promotii, game noi de produse etc. doar vizitand periodic site-ul nostru.
Altmark International nu va folosi numarul de telefon furnizat de dumneavoastra in campanii de comunicare prin SMS sau orice alte activitati prin care ati putea primi mesaje nesolicitate. Nu detinem o baza de date cu adresele de e-mail ale clientilor nostri, mentinem adresa dumneavoastra de e-mail doar pe perioada derularii comenzii sau contractului, dupa caz.

4. Durata mentinerii datelor dumneavoastra

Altmark International va mentine datele dumneavoastra cu caracter personal atata timp cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor comerciale, In cazul in care aploicati pentru un loc de munca in cadrul Altmark International, vom pastra datele dumneavoastra atat cat este necesar pentru procesul de recrutare
In cazul in care sunteti persoana de contact a Partenerilor sau potentialilor Parteneri ai Altmark International, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesara pentru incheierea / executarea contractului si ulterior potrivit politicilor interne si obligatiilor legale, inclusiv cele privind arhivarea.

5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Altmark International poate dezvalui datele dumneavoastra catre Parteneri, catre societatile afiliate Altmark International, catre terte persoane sau entitati care sprijina Altmark International in oferirea de servicii prin www.altmark.ro (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale / locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

-pentru administrarea www.altmark.ro

-in cazul acordarii unor facilitati clientilor in cadrul unor campanii publicitare

-pentru imbunatatirea site-ului www.altmark.ro

-atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter pesonal este prevazuta de lege

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre Altmark International pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana, in masura în care dezvoltarea companiei va implica infiintarea de sedii secundare / puncte logistice pe teritoriul Uniunii Europene.

7. Drepturile de care beneficiati

-dreptul la informare si acces la date cu caracter personal: dreptul de a obtine o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.

-dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Altmark International si de a obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

-dreptul la stergerea datelor, dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica anumite motive mentionate in Regulamentul GDPR.

-dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri.

-dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si de a le transmite catre un al operator.

-Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in conditiile Regulamentului GDPR.

-dreptul sa va adresati printr-o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost prelucrate in conformitate cu prevederile legale.

-o lista completa a drepturilor dumneavoastra conferite de noul regulament privind protectia datelor se gaseste la https://gdpr-info.eu/chapter-3/

8. Principii avute in vedere de Altmark International cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra:

-legalitate, echitate si transparenta: Datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de dumneavoastra.

-limitarea la scop: Datele sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

-exactitate: Datele cu caracter personal prelucrate sunt exacte si actualizate oricand este necesar. Datele care se dovedesc inexate vor fi sterse sau rectificate fara intarziere.

-limitarea stocarii: Datele sunt pastrate doar pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate.

-securitate si confidentialitate: Datele sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

-responsabilitate: Altmark International este responsabila pentru respectarea tuturor principiilor si poate demonstra respectarea lor.

9. Responsabilitati asumate de Altmark International si masuri luate in activitatea de prelucrare a datelor:

-registrul operatiunilor de prelucrare: Altmark International tine o evidenta a activitatilor de prelucrare desfasurate.

-desemnarea unui Responsabil cu Protectia Datelor: Altmark International a numit un responsabil ce urmareste implementarea, monitorizarea masurilor luate privind protectia datelor.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la contact. Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre responsabilul cu protectia datelor desemnat in cadrul Altmark International.

powered by Altmark International copyright 2020 AltmarK International